Lintuatlas

Suomen lintuatlaksen tavoitteena on selvittää maamme pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerätään 10 x 10 km:n ruuduista koko Suomesta.

Nyt (2006-2010) kyseessä oli kolmas valtakunnallinen lintuatlas. Ensimmäinen atlas toteutettiin vuosina 1974-79 ja toinen vuosina 1986-89.

Atlas-sivuilta www.lintuatlas.fi löydät tarkempaa tietoa lintuatlaksesta.
Löydät täältä lintuatlaksen ruutujen selvitysasteet ja lajit Kymenlaaksossa.