Harvinaisuushavainnot

Kaikki havainnot kannattaa ilmoittaa tuoreeltaan Tiirassa. Harvinaisten lintujen havainnot tarkistetaan alueellisesti ja tarvittaessa valtakunnallisesti. Valokuva, video tai äänitys linnusta auttaa määrityksen vahvistamisessa.

BirdLife Suomen sivuilta löytyy tarkempia tietoja harvinaisuushavaintojen ilmoittamisesta.

Kymenlaakson ARK-RK -lajilista löytyy Tiirasta.

1.1.2019 lähtien jokaisesta KyLY:n alueella tehdystä ARK-lajin havainnosta tulee täyttää lomake. Poikkeuksena ovat kuitenkin hyvin valokuvatut yksilöt, jotka voidaan käsitellä ilman lomaketta. KyLYn alueella havainnot tarkistaa havaintotoimikunta. 

Teo Ylätalo (pj) 
Toukomiehentie 23, 45120 Kouvola 
teo.ylatalo(at)hotmail.com  

Mustahaikara (Ciconia nigra) © Tapio Tohmo