Naurulokki ja pikkulokki

Naurulokki ja pikkulokki - vuoden linnut 2022

BirdLife Suomen vuoden 2022 seurantalajit ovat naurulokki ja pikkulokki. Edellisen kerran näiden lajien esiintymistä ja kantaa tutkittiin vuonna 2008. Tuolloin naurulokin tilanne näytti odotettua paremmalta ja pikkulokin odotettua heikommalta. Viimeisimmissä uhanalaisuusarvioissa naurulokki on kuitenkin jälleen luokiteltu varaantuneeksi. Pikkulokin kannan suuruus ja esiintyminen tunnetaan huonommin. Vuoden laji -hankkeen tavoitteena on selvittää molempien lajien nykytilanne.

Naurulokki (Larus ridibundus), kuva Eero Parkko

Laskentaohjeita 2022
Hankkeessa kerätään tietoa lajien tärkeimmistä pesimäalueista, pesivien lintujen määrästä sekä tärkeistä kerääntymäalueista. Osana seurantaa tarkastetaan uudestaan vuonna 2008 lasketut pesimäpaikat. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty nauru- ja pikkulokkien pesimäpaikat Kymenlaaksossa vuonna 2008. Olisi tärkeää, että mahdollisimman suuri osa vanhoista pesimäpaikoista saataisiin tarkistettua lokkien haudonta-aikaan touko-kesäkuussa.

Kuva 1. Naurulokin pesimäpaikat Kymenlaaksossa vuonna 2008
Kuva 2. Pikkulokin pesimäpaikat Kymenlaaksossa vuonna 2008

Vuoden lintu -hanke on kiinnostunut kaikista naurulokki- ja pikkulokkitiedoista. Sekä pesimä- että muuttoaikaiset havainnot pyydetään kirjaamaan Tiira-järjestelmään. Tärkeimmät tiedot ovat päivämäärä, lintujen tarkka paikka sekä yksilömäärä. Pesivät linnut ja muut havainnon tiedot kirjataan lisätietoriville. 

Tarkemmat laskentaohjeet pesivien lintujen laskemiseksi löytyvät BirdLifen kotisivuilta osoitteesta

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/nauru-ja-pikkulokki/