Maakunnallisesti tärkeät lintualueet

MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoittiin ja nimettiin Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA)tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tavoitteena oli löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla. 

Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden tunnistaminen auttaa muun muassa maankäytön suunnittelussa. On tärkeää ja kaikkien edun mukaista, että tieto alueiden merkityksestä on laajasti tiedossa. Näin voidaan välttää mahdolliset alueiden käyttöön ja suunnitelmiin liittyvät konfliktit jo etukäteen. 

MAALI -hankkeen tuloksena on osoitettu maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden sijoittuminen maakuntakohtaisesti. Hankkeen tavoitteena oli näiden niin lintuharrastajille, linnuille kuin muillekin eliöille tärkeiden alueiden säästäminen. Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.