Linnustonsuojelu

Linnustonsuojelu on keskeinen osa KyLY:n toimintaa. Käytännön suojelutyötä on esim. lausuntojen ja muistutuksien antaminen erilaisiin selvityksiin. 

KyLY on tehnyt lukuisia linnustonselvityksiä ja myös laajempia luonto- ja maisemaselvityksiä, joita ovat esimerkiksi Haminan osayleiskaava, Räski-Kymi voimalinja, Anjalankosken Vehkaojansuo. Selvitykset ovat olleet apuna päätöksenteossa. Havaintojen ilmoittamisen ja keruun kautta tavallinen linturetkeily luo pohjan linnustonsuojelulle. 

Kansainväliseen linnustonsuojeluun KyLY osallistuu BirdLifen kautta.

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos).
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)