Pikkutikka

Pikkutikka - vuoden lintu 2021

BirdLifen vuoden lintu -hankkeen kohdelaji on tänä vuonna pikkutikka. Tavoitteena on selvittää pikkutikan esiintymistä ja kantaa koko maassa.  

Pikkutikka on pieni, suunnilleen peipon kokoinen lintu. Suurimman osan vuodesta pikkutikka on varsin huomaamaton. Se kiipeilee ketterästi puiden oksilla ja kaivelee ötököitä lahopuista. Parhaiten pikkutikan löytää keväällä soidinaikana, jolloin linnut kiikittävät ja rummuttavat etenkin aamuisin.  

Pikkutikan löytää yleensä vesistöjen läheisyydessä olevista lehtimetsistä, joissa on lahopuuta ja 
lehtipuunpökkelöitä. Taajama-alueilla pikkutikan voi löytää muun muassa hoitamattomista lehtipuupöheiköistä. Talvisin pikkutikka viihtyy ruovikoissa ja saattaa vierailla pikaisesti myös 
piharuokinnoilla. 

Keväällä pikkutikat rummuttavat ja kiikittävät (soidinhuuto) kuuluvasti, joten 
lajin löytäminen on silloin varmempaa. Etelä-Suomessa reviirin varaaminen alkaa jo maaliskuussa 
ja kiihtyy huhtikuun aikana. Aamun valkenemisen jälkeen on paras aika pikkutikkojen etsimiselle. 
Huhti–toukokuun vaihteessa käenpiiat saapuvat muutolta ja niiden kiikitys on samankaltainen kuin pikkutikoilla. Käenpiian kiikitys on yksitoikkoinen ja siinä on valittava sävel. Pienen opettelun 
jälkeen pikkutikan ompelukonemainen rummutus on helppo erottaa muiden tikkojen 
rummutuksesta. 

Pesäkolo sijaitsee yleensä lahossa lehtipuussa. Muutaman metrin korkeudella 
olevan pesän löytäminen on kuitenkin vaikeaa. Naaras munii toukokuussa ja maastopoikueen voi 
löytää jo juhannusviikolla. 

Selvitystyöhön tarvitaan kaikkia harrastajia. BirdLifen kotisivuille on koottu vinkkejä pikkutikan etsintään. Etsintäohje löytyy osoitteesta: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/pikkutikan-etsimisohjeet/

Kaikki havainnot kannattaa ilmoittaa Tiira-lintutietopalvelussa. Jokainen havainto on arvokas!

Lisätietoja pikkutikasta ja vuoden lintu -hankkeesta BirdLifen kotisivuilta https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/


Teksti: Elissa Soikkeli ja Eero Parkko


Pikkutikka (Dendrocopos minor) on pienin tikkamme. Kuva Kalle Ylimäki
Kuvassa on esitetty yleisimmät paikat Kymenlaaksossa, joissa on tehty havaintoja pikkutikan reviireistä. Kirjaa havaintosi Tiira-järjestelmään. HUOM. Soidinteleva (rummutus ja soidinhuuto) lintu tai pesä tai poikue = reviiri, arviolta huhtikuu–heinäkuu. Reviirin halkaisijaksi tulkitaan 500 metriä. Kartta: E. Parkko ja T. Tohmo