Lintuatlas

Kymenlaakson kartoitustilanne

Lintuatlaksen verkkosivut

Suomen neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022-2025. Atlaksen tavoitteena on Suomen pesimälinnuston levinneisyyden kartoittaminen. Aikaisemmat lintuatlakset on toteutettu vuosina 1974-79, 1986-89 ja 2006-10. Vanhojen atlasten tuloksiin vertaamalla saadaankin hyvää tietoa pesimälinnuston alueellisista vaihteluista.

Lintuatlaksessa Suomi on jaettu 10 km x 10 km -kokoisiin ruutuihin, joilta havaintoja kerätään. Jokainen ruutu on jonkun paikallisyhdistyksen vastuulla. KyLY:n vastuulla on 80 atlasruutua. Atlashavaintoja tallentaessa on tärkeää käyttää pesimävarmuusindeksiä, jotta havainnot tallentuvat lintuatlakseen. Ohje oikeaoppiseen pesimävarmuusindeksien käyttöön löytyy alempaa.

Lintuatlashavaintoja on mahdollista ilmoittaa seuraavissa palveluissa:

  • BirdLife Suomen Tiira-lintuhavaintopalvelu / TiiraNomadi-mobiilisovellus
    (KyLY suosittelee Tiiran käyttöä, sillä sinne tallennetut havainnot ovat myös yhdistyksen käytettävissä)
  • Luonnontieteellisen Keskusmuseon Laji.fi:n Vihko-luontohavaintopalvelu / Mobiilivihko
  • Kansainvälinen iNaturalist-luontohavaintopalvelu / iNaturalist-mobiilisovellus

Ohjeet havaintojen tallentamiseen
Ohjeet pesimävarmuusindeksien käytöstä

Valtakunnalliset atlaskoordinaattorit ovat Heidi Björklund ja Aapo Salmela, lintuatlas(at)luomus.fi
KyLY:n lintuatlasvastaava on Eetu Paljakka, eetu.paljakka(at)gmail.com

Laulujoutsenpoikue