Peltosirkku

Peltosirkku on vuoden 2020 projektilaji
Edellisen kerran peltosirkku oli BirdLife Suomen projektilaji vuonna 2001. Nyt luonnossa liikkujien toivotaan jälleen kiinnittävän erityistä huomiota peltosirkkuihin. Laji ei ole vielä harvinainen, mutta kannankehitys on hälyttävä.

Peltosirkku on ollut yksi maatalousympäristömme peruslajeista. Suosittuja elinympäristöjä ovat pienten pensas- ja metsäsaarekkeiden ja ojien sekä tienvarren puukujien pilkkomat peltoalueet. Se suosii myös monipuolista maatalousympäristöä, jossa viljellään eri vilja- tai kasvilajeja. Peltoalueen pinta-ala pitää olla myös melko suuri. Aikaisemmin ihmiset eivät edes huomioineet laulavaa peltosirkkua laulun yleisyyden vuoksi. Toisin on nykypäivänä, kun lajin tapaaminen maastossa on joka kerta suuri ilonaihe.

Peltosirkku on uusimmassa arvioinnissa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Kantaa uhkaa edelleen mm. maatalouden tehostuminen. Suurien monotyyppisten viljelmien lisääntyminen heikentää myös peltosirkun elinmahdollisuuksia. Lisäksi peltojen reuna-alueet ovat pienentyneet, ja peltomaisemassa ei suosita puita tai pensaita. 

Peltosirkun tunnistaminen
Muista suomalaisista linnuista lähinnä keltasirkku muistuttaa ulkonäöltään peltosirkkua. Peltosirkku on kuitenkin helppo tunnistaa vihertävästä päästä ja keltaisesta silmärenkaasta. Lisäksi ruosteenpunertava vatsapuoli on hyvä tuntomerkki. Peltosirkun laulu on surumielinen säe, joka muistuttaa keltasirkun laulua, mutta on sitä soinnikkaampi. Jo pienellä harjoittelulla laulu on yleensä helppo tunnistaa.

Peltosirkku (Emberiza hortulana) on vuoden 2020 projektilaji. Kuva Ari Seppä

Peltosirkkukoiraat saapuvat Suomeen toukokuun alkupuoliskolla. Koiraan löytää useimmiten laulamasta pensaan tai puun latvasta tai sähköjohdolta, yleensä se on reviirillään näkyvä lintu. Poikasaikana reviirin yksilöt ovat selvästi huomaamattomampia. Pesä sijaitsee yleensä maassa, usein viljapellossa. Syysmuutto alkaa aikaisin jo elokuussa, viimeiset muuttajat poistuvat syyskuun alkupuoliskolla. 

Peltosirkkujen yleiskartoitusohje on julkaistu BirdLife Suomen kotisivuilla

Havaintojen ilmoitusohje 
• havainnot (myös muuttohavainnot) ilmoitetaan Tiira-järjestelmään 
• ilmoita reviireillä olevien lintujen paikat mahdollisimman tarkasti 
• lisätietoihin lyhyt kuvaus maatalousympäristöstä 
• lisätietoihin arvio alueen reviirien yhteismäärästä, sekä muu havaintoon liittyvä lisäinfo 
• on tärkeää, että Tiiraan ilmoitetaan myös, kun peltosirkkuja ei havaita (tällöin lukumääräksi laitetaan 0) 


Projektivastaava 
Eero Parkko 
040 528 3891 
eero.parkko(at)pp.inet.fi