Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

1. Yleistä
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry on vuonna 1977 perustettu lintuharrastus- ja linnustosuojeluyhdistys, joka on BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys. 

2. Hallinto 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana tarvittaessa. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tammi-toukokuussa Kotkassa ja syyskokous syys-joulukuussa Kouvolassa. 

Uudet jäsenet ovat tervetulleita. Yhdistyksen toiminnan suunnitteluun etsitään uusia tekijöitä. 

3. Havaintojen keruu 
Yhdistys kerää toimialueeltaan havaintoja Tiira-havaintojärjestelmän kautta. 

4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta 
Yhdistys julkaisee vuoden aikana Lintukymi-lehden. Lisäksi yhdistys tiedottaa valtakunnallisen BirdLife-lehden, sähköpostilistan, Facebook-sivujen sekä yhdistyksen kotisivujen kautta. Uusia tiedotuskanavia pyritään kehittämään. 

5. Linnustonsuojelu ja -seuranta 
Yhdistys seuraa linnustonsuojeluun liittyviä asioita yhdistyksen toimialueella ja tekee tarvittaessa huomautuksia ja valituksia yhteistyössä muiden luonnonsuojelutoimijoiden kanssa. Yhdistys kerää toimialueeltaan havaintoja vuoden lajista sekä tekee lokki- ja varislintulaskentaa Keltakankaan jätekeskuksella. 

Yhdistys ylläpitää talvikaudella lintujen talviruokintapaikkoja Kouvolan Lappalanjärvellä, Kotkan Huumanpohjassa, Haminan Meltissä sekä Kotkan Jumalniemessä. 

6. Retket ja tapahtumat 
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen järjestämiin pihabongaukseen, Tornien Taistoon, Eurobirdwatchiin sekä edustajiston kokouksiin. Yhdistys osallistuu myös Arktika-päiville. 

Yhdistys järjestää retkitoimintaa jäsenistölleen. Vuoden aikana järjestetään ainakin pöllöretki, arktikaretki Ulko-Tammioon, yölaulajaretki, ja yhteinen tapahtuma (pinnaralli) Päijät-Hämeen Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen kanssa. Muutkin retket ovat mahdollisia. 

Vuoden aikana järjestetään kaksi ekopinnarallia, vappuralli sekä perinteinen itsenäisyyspäivän pinnaralli.  

Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteishavainnointipäivät, talven pihapinnakisa, läpi vuoden kestävä ekopinnakisa sekä pönttötalkoot syksyllä. 

7. Lintuasematoiminta 
Yhdistyksellä on Pyhtäällä Ristisaaren havainnointiasema. Lintuasemalla järjestetään talkoot.

8. Yhteistyötoiminta 
Yhteistyötä Virolahden Arktika-päivien kanssa kehitetään. Yhdistyksellä on edustusta tapahtuman suunnittelupalavereissa ja yhdistyksen jäsenistön edustajia toimii lintuoppaina päivillä.