Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1. Yleistä
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry on vuonna 1977 perustettu lintuharrastus- ja linnustonsuojeluyhdistys, joka on BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys.

2. Hallinto
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana tarvittaessa. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tammi–toukokuussa Kotkassa ja syyskokous syys–joulukuussa Kouvolassa.

Uudet jäsenet hallitukseen ovat tervetulleita. Yhdistyksen toiminnan suunnitteluun etsitään jatkuvasti uusia tekijöitä.

3. Havaintojen keruu
Yhdistys kerää toimialueeltaan havaintoja Tiira-havaintojärjestelmän kautta.

4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistys julkaisee vuoden aikana Lintukymi-lehden. Lisäksi yhdistys tiedottaa valtakunnallisen BirdLife-lehden, sähköpostilistan, Facebook-sivujen sekä yhdistyksen kotisivujen kautta. Uusia tiedotuskanavia pyritään kehittämään.

5. Linnustonsuojelu ja -seuranta
Yhdistys seuraa linnustonsuojeluun liittyviä asioita yhdistyksen toimialueella ja tekee tarvittaessa huomautuksia ja valituksia yhteistyössä muiden luonnonsuojelutoimijoiden kanssa. Yhdistys kerää toimialueeltaan havaintoja vuoden lajista sekä tekee lokki- ja varislintulaskentaa Keltakankaan jätekeskuksella.

Yhdistys ylläpitää talvikaudella lintujen talviruokintapaikkoja Haminan Meltissä, Kotkan Jumalniemessä, Kouvolan Keltissä ja Kouvolan Mustilan arboretumissa.

6. Retket ja tapahtumat
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen järjestämiin pihabongaukseen, Tornien Taistoon, Eurobirdwatchiin sekä edustajiston kokouksiin. Yhdistys osallistuu myös Virolahden Arktika-päiville.

Yhdistys järjestää retkitoimintaa jäsenistölleen. Vuoden aikana järjestetään ainakin kevättalven pöllöretki, arktikaretki Ulko-Tammioon, yölaulajaretki Kouvolan Saksanaholla ja yhteinen tapahtuma (pinnaralli) Päijät-Hämeen Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen kanssa. Muutkin retket ovat mahdollisia.

Vuoden aikana järjestetään kaksi ekopinnarallia, vappuralli sekä perinteinen itsenäisyyspäivän pinnaralli.

Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteishavainnointipäivät, talvikaudella pihapinnakisa ja läpi vuoden kestävä ekopinnakisa.

7. Lintuasematoiminta
Yhdistyksellä on Pyhtäällä Ristisaaren havainnointiasema. Lintuasemalla järjestetään tarvittaessa talkoot.

8. Yhteistyötoiminta
Yhteistyötä Virolahden Arktika-päivien kanssa kehitetään. Yhdistyksellä on edustusta tapahtuman suunnittelupalavereissa ja yhdistyksen jäsenistön edustajia toimii lintuoppaina päivillä.