Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Yleistä
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry on vuonna 1977 perustettu lintuharrastus- ja linnustonsuojeluyhdistys, joka on BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys.

2. Hallinto
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana tarvittaessa. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tammi–toukokuussa Kotkassa ja syyskokous syys–joulukuussa Kouvolassa.

Uudet jäsenet hallitukseen ovat tervetulleita. Yhdistyksen toiminnan suunnitteluun etsitään jatkuvasti uusia tekijöitä.

3. Havaintojen keruu
Yhdistys kerää toimialueeltaan havaintoja Tiira-havaintojärjestelmän kautta. Yhdistyskäyttäjät ylläpitävät yhdistyksen havaintoarkistoa.

4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Yhdistys julkaisee vuoden aikana Lintukymi-lehden. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista valtakunnallisen BirdLife-lehden, sähköpostilistan, Facebook-sivujen sekä yhdistyksen kotisivujen kautta.

5. Linnustonsuojelu ja -seuranta
Yhdistys seuraa linnustonsuojeluun liittyviä asioita yhdistyksen toimialueella ja tekee tarvittaessa huomautuksia ja valituksia yhteistyössä muiden luonnonsuojelutoimijoiden kanssa. Yhdistys tekee lokki- ja varislintulaskentaa Keltakankaan jätekeskuksella.

Yhdistys kerää havaintoja lintuatlasta varten, ohjeistaa atlashavaintojen ilmoittamisessa ja kannustaa jäsenistöä atlasretkeilyyn myös yhdistyksen toimialueen ulkopuolella.

Yhdistys osallistuu lintujen talviruokintapaikkojen ylläpitoon Haminan Meltissä, Kotkan Jumalniemessä, Kouvolan Keltissä ja Kouvolan Arboretum Mustilassa.

6. Retket ja tapahtumat
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen järjestämiin pihabongaukseen, Tornien Taistoon, Eurobirdwatchiin sekä edustajiston kokouksiin.

Yhdistys järjestää retkitoimintaa jäsenistölleen. Vuoden aikana järjestetään ainakin kevättalven pöllöretki, arktikaretki Ulko-Tammioon, yölaulajaretki Kouvolan Saksanaholla ja yhteinen tapahtuma (pinnaralli) Päijät-Hämeen Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen kanssa. Muutkin retket ovat mahdollisia.

Vuoden aikana järjestetään kaksi ekopinnarallia, itsenäisyyspäivän pinnaralli sekä vappuralli, joka järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi.

Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteishavainnointipäivät, talvikaudella pihapinnakisa ja läpi vuoden kestävä ekopinnakisa.

Osallistutaan BirdLife Suomen 50-vuotisjuhlavuoteen.

7. Lintuasematoiminta
Yhdistyksellä on Pyhtäällä Ristisaaren havainnointiasema. Lintuasemalla järjestetään tarvittaessa talkoot.

8. Yhteistyötoiminta
Yhteistyötä Virolahden Arktika-päivien kanssa jatkuu ja yhteistyötä pyritään edelleen kehittämään. Yhdistyksellä on edustusta tapahtuman suunnittelupalavereissa ja yhdistyksen jäsenistön edustajia toimii lintuoppaina päivillä. Osallistutaan myös Virolahden syyslintupäivien järjestelyihin.

Tavoitteena on aloittaa yhteistyö Kouvolan Arboretum Mustilan kanssa siten, että KyLY vetää arboretumissa lintuaiheisen opastetun kävelyretken kevätkaudella ja mahdollisesti myös kesällä.