Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

1. Yleistä
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry on vuonna 1977 perustettu lintuharrastus- ja linnustonsuojeluyhdistys, joka on BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys.

2. Hallinto 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana tarvittaessa. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tammi–toukokuussa Kotkassa ja syyskokous syys–joulukuussa Kouvolassa.

3. Havaintojen keruu 
Yhdistys kerää toimialueeltaan havaintoja Tiira-havaintojärjestelmän kautta. Yhdistyskäyttäjät ylläpitävät yhdistyksen havaintoarkistoa.

4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta 
Yhdistys julkaisee vuoden aikana Lintukymi-lehden. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista valtakunnallisen BirdLife-lehden, sähköisen jäsenkirjeen, sähköpostilistan, Facebook-sivujen sekä yhdistyksen kotisivujen kautta.

5. Linnustonsuojelu ja -seuranta 
Yhdistys seuraa linnustonsuojeluun liittyviä asioita yhdistyksen toimialueella ja tekee tarvittaessa huomautuksia ja valituksia yhteistyössä muiden luonnonsuojelutoimijoiden kanssa. Yhdistys tekee lokki- ja varislintulaskentaa Keltakankaan jätekeskuksella.

Yhdistys kerää havaintoja lintuatlasta varten, ohjeistaa atlashavaintojen ilmoittamisessa ja kannustaa jäsenistöä atlasretkeilyyn myös yhdistyksen toimialueen ulkopuolella.

BirdLife Suomen Vuoden lintu 2024 on selkälokki. Yhdistys osallistuu selkälokkihavaintojen keräämiseen.

Yhdistys osallistuu lintujen talviruokintapaikkojen ylläpitoon Haminan Meltissä, Kotkassa Seppolantien varikolla ja Kouvolassa Arboretum Mustilassa.

6. Retket ja tapahtumat 
Yhdistys osallistuu BirdLife Suomen järjestämiin pihabongaukseen, Tornien Taistoon, Eurobirdwatchiin sekä edustajiston kokouksiin.

Yhdistys järjestää retkitoimintaa jäsenistölleen. Vuoden aikana järjestetään ainakin kevättalven pöllöretki, arktikaretki Ulko-Tammioon ja 1–2 yölaulajaretkeä. Myös muut retket ovat mahdollisia.

Vuoden aikana järjestetään kaksi ekopinnarallia, Vappuralli ja itsenäisyyspäivän pinnaralli. Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteishavainnointipäivät, talvikaudella pihapinnakisa ja läpi vuoden kestävä ekopinnakisa.

7. Lintuasematoiminta 
Yhdistyksellä on Pyhtäällä Ristisaaren havainnointiasema. Lintuasemalla järjestetään tarvittaessa talkoot.

8. Yhteistyötoiminta 
Yhteistyötä Virolahden Arktika-päivien kanssa jatkuu ja yhteistyötä pyritään edelleen kehittämään. Yhdistyksellä on edustusta tapahtuman suunnittelupalavereissa ja yhdistyksen jäsenistön edustajia toimii lintuoppaina päivillä. Osallistutaan myös Virolahden syyslintupäivien järjestelyihin.

Yhdistys jatkaa yhteistyötä Kouvolan Arboretum Mustilan kanssa. KyLY vetää arboretumissa 1-2 lintuaiheista opastettua kävelyretkeä vuoden aikana.

Järjestetään linturetki yhteistyössä Langinkosken keisarillisen kalastusmajan kanssa Langinkosken alueella.