Koillis-Kymenlaakson Lintuatlaspäivä

Koillis-Kouvolan, entisen Valkealan kunnan alueelta löytyy useita heikosti kartoitettuja lintuatlasruutuja. Atlaspäivän ideana on keskittyä juuri tuon alueen ruutujen tarkempaan kartoitukseen. Osallistumisvaatimuksena on kotimaisen pesimälinnuston hyvä tuntemus, äänet mukaan lukien. Jos lajintuntemus ei ole erityisen hyvä, mutta lintuatlas kiinnostaa, niin kannattaa silti kysyä mahdollisuutta päästä jonkun autokunnan mukaan tutustumaan lintuatlakseen.

Osallistujista kootaan parin-kolmen harrastajan ryhmiä, joista jokainen autokunta lähtee kartoittamaan määrättyä atlasruutua. Ruudun valintaan saa olla vaikuttamassa itse, mutta lopullisen jaon tekee atlasvastaava. 

Päivän jälkeen havainnot lähetetään lintuatlakseen joko itse tai atlasvastaavan kautta. Havaintojen lähettämistapa on vapaavalintainen. Kokonaisen lajilistan lähettämisessä helpoin tapa on Laji.fi-lintuatlaslomake. Mielenkiintoisimmat havainnot suositellaan laitettavan myös Tiiraan, jotta ne tallentuvat yhdistyksen havaintoarkistoon. Kannattaa tutustua erilaisiin havaintojen tallennusmuotoihin esimerkiksi tämän linkin takaa.


Ruutuja riittää päivälle. Seuraavasta luettelosta valitaan päivän kartoitettavat atlasruudut:

Pahkajärvi
Hevosoja
Tuohikotti
Valkeala
Hangasjärvi

ja jos osallistujia saadaan mukaan vielä lisää, niin itäisessä Kouvolassakin on tilaa ja heikosti kartoitettuja ruutuja, kuten:

Kaipiainen
Saares
Enäjärvi

Lisääkin keksitään kyllä, jos ruudut meinaavat loppua kesken. 


Kokoontuminen Valkealan ABC:n pihassa klo 5.00, josta viime hetken ohjeistuksen jälkeen siirrytään kohteisiin. Paikan päällä mukaansa saa atlasruudun kartan ja lajilistan puutteineen.

Atlaspäivän päätteeksi, klo 16 jälkeen, kokoonnutaan jälleen Valkealan ABC:lle, jossa puretaan päivän tunnelmia.

Ilmoittautumiset ke 05.07. mennessä KyLY:n lintuatlasvastaavalle: Eetu Paljakka, eetu.paljakka(a)gmail.com. Viestissä saa myös mainita mahdollisen toiveen haluamastaan atlasruudusta.

Tervetuloa viettämään mukavaa maastopäivää!

Kaakkurit. Kuva Raine Martikainen