Lintuatlas on alkanut!

22.3.2022

Suomen neljäs Lintuatlas on nyt käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10x10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä:
www.lintuatlas.fi
www.birdlife.fi/lintuatlas

Suomi on jaettu 10x10 kilometrin atlasruutuihin ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja.

Lintuatlaksessa käytetään pesimävarmuusindeksejä kuvaamaan lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa. Pesimäaikaiset havainnot jaotellaan kullakin ruudulla pesimävarmuusindeksien perusteella epätodennäköisiin, mahdollisiin, todennäköisiin ja varmoihin pesintöihin. Ohje indeksien oikeaoppiseen käyttöön löytyy linkistä:
https://www.tiira.fi/atlasohje.php

Tiirassa atlashavainnot kirjataan lisäämällä havaintoa ilmoittaessa mukaan pesimävarmuusindeksi. Ilman pesimävarmuusindeksiä havainto ei tule atlakseen – muista siis kirjata indeksi pesintään viittaavissa havainnoissa!  Tiirasta havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun miltei reaaliajassa, kerran vuorokaudessa. Lue lisää havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

Atlaksen nettisivuille päivitetään kevään edetessä paljon lisätietoja ja ohjeita atlakseen liittyen. Myös KyLY:n sivuille on auennut oma Lintuatlas-osio, jota päivitetään parasta aikaa. 
Jokainen pesintään viittaava lintuhavainto on arvokas, kotipihan tiaisista lähtien!

Kymenlaakson Lintutieteellisen Yhdistyksen Atlasvastaava 
Eetu Paljakka, eetu.paljakka(a)gmail.com
Valtakunnalliset Atlaskoordinaattorit 
Heidi Björklund ja Aapo Salmela, lintuatlas(a)luomus.fi

Nuori pikkulepinkäinen. kuva: Eetu Paljakka