Syksyinen lintuatlastiedote

11.10.2023

Atlas kertoo levinneisyysalueiden muutoksista

Vaikka neljäs lintuatlas on vasta puolivälissä, on lajien levinneisyyksissä jo havaittavissa muutoksia verrattuna aiempiin atlaksiin. Lajikohtaisia vertailukarttoja pääsee tutkimaan Tapani Lahden Digitalis-sivustolla (valitse kartta C): https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/

Monilla eteläisillä lajeilla on havaittavissa siirtymistä pohjoiseen. Esimerkiksi harmaapäätikan tai peukaloisen voi nyt tavata pesimäaikana pohjoista Lappia myöten. Samoin yhtenäisemmän levinneisyysalueen raja on molemmilla lajeilla liikkunut kohti pohjoista:

Peukaloinen: https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/?taxon=MX.32696&type=C&sort
Harmaapäätikka: https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/?taxon=MX.30530&type=C&sort

Monilla pohjoisilla pesimälajeilla kehitys on ollut päinvastainen. Esimerkiksi kapustarinnan pesimäaikainen levinneisyys on liikkunut vauhdilla kohti pohjoista, ja etelässä lajia tavataan enää edustavimmilla suoalueilla: https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/?taxon=MX.27553&type=C&sort

Toisaalta monien lajien osalta näkyy, että aineisto on vielä vajaata. Tällöin tyhjät ruudut kertovat luultavasti ennemmin retkeilyn puutteesta kuin todellisista pesimäalueiden muutoksista. Esimerkiksi pesimäaikaan helposti havaittavan ja todetusti runsastuneen laulujoutsenen kartta on paikoin vielä aukkoinen: https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/?taxon=MX.26280&type=C&sort

Tyhjiä ruutuja saattaa selittää myös se, että lajista on jäänyt kirjaamatta havaintoja. Tämä näkyy esimerkiksi yleisen pesimälajin variksen osalta selvästi: https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/?taxon=MX.73566&type=C&sort

Muista siis kirjata havaintosi myös yleisistä lajeista! 

 

Kerätään yhdessä miljoona havaintoa

Pesimäkausi on jo auttamatta ohi, mutta atlashavaintoja kertyy edelleen talteen. Syyskuun alun jälkeen esimerkiksi hyvin tutkittujen atlasruutujen määrä on noussut 15 ruudulla. Satunnaisten sekä välttävien ruutujen määrä vähentynyt yhteensä liki 40 ruudulla, joiden selvitysaste on noussut tyydyttäväksi tai hyväksi. Samaan aikaan yhdistysten atlastilanteet ovat monin paikoin kohentuneet. Selvitysasteen nousu on monilla ruuduilla enää pienestä kiinni, joten jokainen havainto on tärkeä saada talteen!

Vuoden tavoitteeksi asetetun miljoonan atlashavainnon haamuraja häämöttää enää alle 9000 havainnon päässä! Nyt onkin korkea aika käydä läpi loput havainnot kuluneelta pesimäkaudelta ja tallentaa ne atlakseen. Tarkista tilanne atlasruuduilla, joilla kävit kevään ja kesän aikana. Yleisiltäkin lajeilta voi puuttua havainto toiselta päivältä (indeksit 4 ja 5). Kannattaa klikata ruudun sivulta Puutelista, josta selviää, puuttuuko jokin pesimäaikaan havaitsemasi laji ruudun listalta kokonaan. Indeksin 2 havainto on aina parempi kuin ei havaintoa lainkaan. Kaikki havainnot on tärkeää saada talteen ennen seuraavaa atlasvuotta ja maastotöiden suunnittelua.

 

Eetu Paljakka
KyLY:n atlasvastaava
eetu.paljakka(at)gmail.com


Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/